EWIDENCJA POJAZDÓW freeware

Grupa:

Programy freeware i shareware

Producent:

USKOM Usługi Komputerowe

Program Ewidencja Pojazdów - podstawowe funkcje:
- używanie dowolnej liczby pojazdów prywatnych w działalności gospodarczej
- zapamiętywanie wydatków, tras, celów wyjazdu
- zestawienia przejazdów, kosztów, kosztów zaliczonych za dowolny okres czasu
- wydruki wszystkich zestawień
- zestawienie na ekranie i do druku: kosztów, przejazdów, paliwa, kosztów zaliczonych za miesiąc i narastająco
- ryczałt dla pojazdów - jazdy lokalne pracowników firmy
- zestawienie na ekranie i do druku: ryczałt(km), ryczałt(zł), dni urlopów, potrącenia, należność m-c, należność narastająco
- ustawienie i kontrola terminów opłat ubezpieczeń, przeglądów, napraw, wymiany wyposażenia i dokumentów
- koszty ubezpieczeń, przeglądów i napraw samochodów - zestawienia do druku.

Opis
Ewidencja Pojazdów jest programem, przy pomocy którego można wprowadzać i ewidencjonować koszty i przejazdy w firmie, która używa pojazdów prywatnych do działalności gospodarczej firmy. Program automatycznie wylicza koszty zaliczone za wybrane okresy. Wszystkie potrzebne dane możemy wydrukować w postaci zestawień na ekranie i drukarce. Program pozwala także wyliczać ryczałt za jazdy lokalne pracowników i drukować zestawienia ryczałtu. Opcja TERMINY pozwala kontrolować i pilnować terminów opłat ubezpieczenia pojazdów, przeglądów technicznych i gwarancyjnych, naprawy pojazdów i wymiany wyposażenia oraz terminu wazności dokumentów. W tej opcji możemy kontrolować wszystkie wydatki związane z obsługą pojazdu.

Program Ewidencja Pojazdów jest programem FreeWare czyli może być używany bez licencji i wnoszenia jakichkolwiek opłat. Pozwolimy jednak sobie nadmienić, że na program ten poświęcono w ciągu ostatnich lat wiele wolnego czasu aby program wyglądał tak jak to jest widać. Jeżeli uważasz, że program jest użyteczny i chciałbyś aby ukazywały sie jego nastepne wersje w coraz doskonalszej formie możesz osobiście na to wpłynąć - pomyśl czy możesz wspomóc jego rozwój jakąś kwotą.

Wpłaty można dokonać bezpośrednio na konto firmy USKOM 50 1020 5558 1111 1351 0100 0018
Do pobrania:
Ekrany programu: