KAFINER freeware

Grupa:

Programy freeware i shareware

Producent:

USKOM Usługi Komputerowe

Program KAFINER- podstawowe funkcje:
- po podaniu płacy brutto można wyliczyć: wypłatę netto, zaliczkę podatku dochodowego, składkę zdrowotną, składki ZUS
- po podaniu wypłaty netto można wyliczyć: płacę brutto, zaliczkę podatku dochodowego, składkę zdrowotną i składki ZUS
- liczenie odsetek od oszczędności lub należności za dowolny okres czasu
- liczenie odsetek podatkowych od 1 marca 1993 r.
- liczenie odsetek ustawowych od 1 listopada 1989r.
- wyliczanie emerytury dla II filaru OFE
- wyliczanie emerytury dla III dobrowolnego FE
- liczenie rat i odsetek dla kredytów bankowych o ratach równych za dowolny okres czasu
- liczenie rat i odsetek dla kredytów bankowych o ratach malejących za dowolny okres czasu
- ustawianie wartości początkowych dla składek ZUS.

Opis
Kalkulator finansowo-emerytalny KAFINER jest programem, przy pomocy którego można liczyć wypłatę netto, płacę brutto, składki ZUS, odsetki od należności, oszczędności, ustawowe i podatkowe, emerytury II i III filaru oraz kredyty bankowe o ratach równomiernych i malejących.

Poprzyj dalszy rozwój programu KAFINER
Program KAFINER jest programem Freeware czyli może być używany bez licencji i wnoszenia jakichkolwiek opłat.

Pozwolimy jednak sobie nadmienić, że na program ten poświęcono w ciągu ostatnich lat wiele wolnego czasu aby program wyglądał tak jak to widać. Jeżeli uważasz, że program jest użyteczny i chciałbyś aby ukazywały się jego następne wersje w coraz doskonalszej formie możesz osobiście na to wpłynąć - pomyśl czy możesz wspomóc jego rozwój jakąś kwotą.

Wpłaty można dokonać bezpośrednio na konto firmy USKOM 50 1020 5558 1111 1351 0100 0018
Do pobrania:
Ekrany programu: