VATowiec freeware

Grupa:

Programy freeware i shareware

Producent:

Piotr Kowaluk

Zadania:
- kompleksowa obsługa wielu firm (oferta dla biur rachunkowych)
- obsługa wielu form działalności gospodarczej: ryczałt, PKPiR, MP, VAT, FK
- uproszczona i pełna rachunkowość ( PKPiR i wieloletni plan kont, bilans, obroty, ...)
- ewidencja rejestrów VAT sprzedaży i zakupów
- bank i kasa, kompensaty, noty odsetkowe, środki trwałe, wyposażenie
- obsługa wielu magazynów (WZ,PZ,RW,PW,..) - ewidencja stanów magazynowych
- katalog towarów i usług
- symulacja przyszłych wyników: przychodów, kosztów, zysków i podatków
- wsparcie dla rozliczeń VAT dla MP
- sprzedaż ( fakturowanie ) lub zakupy (faktury RR) od netto lub brutto - przełączanie w dowolnej chwili !
- dokumenty seryjne sprzedaży usług
- wielowalutowość ( bank, kasa, rozrachunki, FK ) - faktury eksportowe (angielski i francuski)
- ewidencja przebiegu pojazdów i automatyczne przeniesienie do ksiąg
- rozrachunki z kontrahentami - kontrola należności i zobowiązań
- alerty biznesowe i kontaktowe - CRM
- import stałych i kursów walut ( NBP, GUC, ..) z internetu
- kadry - wszystkie wymagane ewidencje
- płace - elastyczny system naliczania płac w oparciu do definiowane składniki
- kadry i płace - eksport do Płatnika
- współpraca z Formularzami IPS w zakresie PIT5, CIT2, VAT7, ..., BPW i USPW oraz PIT4 i PIT11 ... (zawsze aktualne)
- analiza danych finansowych i możliwość definiowania własnych zestawień
- dostęp chroniony hasłem i indywidualne ustawienia uprawnień
- pomoc techniczna i aktualizacje za darmo - pomoc kontekstowa i opis wszystkich tabel, pól oraz indeksów bazy danych !

Cechy techniczne:
- wielojęzyczna obsługa
- programy nie zaśmiecają systemu Windows !
- praca wielostanowiskowa - dla sieci komputerowej powyżej 10 terminali zaleca się wersję sql oprogramowania
- szybkie wprowadzanie danych, automatyczne dekrety i sumy
- szybkie filtry w ewidencjach
- automatyczna archiwizacja i odzyskiwanie danych
- zintegrowane środowisko danych
- format FoxPro 2.0 (dbf/cdx)
- wspólne dane dla wersji DOS i MS Access, MS Excel, StarOffice (mdb i xls - open source) oraz Win32 !!!
- zapis błędów i zdarzeń do logów *.err i voerror.log
- pełna kontrola indeksów i ich automatyczne odtwarzanie po wystąpieniu błędu
- programy nie zawierają reklam
- programy nie wysyłają danych, a import może odbywać się ze wskazanej strony www lub dysku lokalnego.

Objaśnienie:
Programy VATowiec i Kadrowiec są w dalszym ciągu za darmo dla jednego aktywnego użytkownika (wyjątek stanowią szkoły i uczelnie oraz wdrożeniowcy), co oznacza, że pozostała kategoria FreeWare dla pojedynczych użytkowników, a nawet dla biur rachunkowych. Nie przewiduje się tutaj zmiany i programy pozostaną darmowe w tym zakresie. Abonament pojawia się od dwóch aktywnych użytkowników, co ma miejsce np. dla dwóch stanowisk w sieci komputerowej pracujących na tej samej firmie. Opłata abonamentowa za prowadzoną firmę jest jedna, czyli jeżeli ją wykona biuro rachunkowe, to jego klient nie płaci abonamentu i odwrotnie, jak płaci klient, to biuro jest z niego zwolnione. Pozostaje przy tym zasada proporcjonalnego abonamentu do liczby aktywnych użytkowników. Innymi słowy, jeżeli biuro wykupi abonament dla np. 5 użytkowników, to klient biura nie płaci abonamentu za 5 użytkowników.

Abonament za użytkowanie jest to przedpłata dla producenta oprogramowania, umożliwiająca jego funkcjonowanie i będąca warunkiem koniecznym do zapewnienia ciągłości pracy programów. Opłata abonamentowa jest gwaracją na aktualizacje. Wartość zapłaconego abonamentu jest stała do końca okresu obowiązywania. Wszystkie problemy związane z działaniem programów można zgłaszać w ramach abonamentu za użytkowanie.

Jest dostępna szczegółowa instrukcja obsługi w formie broszury A4 60 stron, za jedyne 40 zł netto plus 22% VAT w tym koszt wysyłki. Instrukcja jest zgodna z Rozporządzeniem MF z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia PKPiR §31 oraz Ustawą o Rachunkowości Art.10.

Do pobrania:
Ekrany programu: