Jak wykorzystać darowaną energię. O kolektorach słonecznych i ogniwach fotowoltaicznych

Grupa:

Wydawnictwa

Producent:

KaBe

Jak wykorzystać darowaną energię. O kolektorach słonecznych i ogniwach fotowoltaicznych
Autor: Franciszek Wolańczyk

Wydanie drugie, 2019 r.
Format A5, s. 165
Okładka kartonowa, kolorowa

Treść tej książki stanowią promieniowanie słoneczne, opis praktycznych sposobów jego wykorzystania, urządzeń służących do tego celu oraz ich eksploatacja, a także podobny opis ogniw fotowoltaicznych.
Książka adresowana jest do osób zainteresowanych praktycznym zastosowaniem baterii słonecznych i ogniw fotowoltaicznych. Może też być cenną pomocą dla uczniów średnich szkół technicznych i studentów technicznych uczelni wyższych. Spis treści

Wstęp
1. Zasoby helioenergetyczne Polski
2. Przenoszenie ciepła w płaskim cieczowym kolektorze słonecznym
3. Kolektor słoneczny w instalacji grzewczej
4. Eksploatacja kolektorów słonecznych
5. Ogniwa fotowoltaiczne
6. Przykłady zastosowań ogniw fotowoltaicznych
Dodatek
Literatura
Czasopisma
Informacje techniczne firm oraz strony internetowe
Instytucje finansujące
Inne strony internetowe
Cena:
Brutto:
37.00 zł