Źródła ciepła i termomodernizacja budynku mieszkalnego

Grupa:

Wydawnictwa

Producent:

KaBe

Książka Źródła ciepła i termomodernizacja budynku mieszkalnego
Magdalena Bartoszek, wyd. 2019 r.
•Wydanie pierwsze, 2019 r.
•Format A5, s. 114
•Okładka kartonowa, kolorowa

W książce w sposób ogólny omówiono konwencjonalne i odnawialne źródła ciepła w aspekcie ekonomii, efektywności energetycznej i ekologii. Podano też przykład wykonania i wykorzystania audytu energetycznego w praktyce, uwzględniając różne warianty termomodernizacyjne lokalnego źródła ciepła.
Adresatami książki są osoby zajmujące się inwestowaniem i użytkowaniem źródeł ciepła w budownictwie mieszkaniowym. Książka może być także pomocna uczniom szkół średnich technicznych oraz studentom odpowiednich kierunków uczelni wyższych.

•Spis treści
•Wstęp
•1. Konwencjonalne źródła ciepła
•2. Odnawialne źródła energii cieplnej
•3. Audyt energetyczny
•4. Termomodernizacja i wybór optymalnego źródła ciepła dla budynku mieszkalnego (przykład)
•Literatura
Cena:
Brutto:
30.00 zł