Operaty szacunkowe - przykłady Część 6

Grupa:

Wydawnictwa

Producent:

WACETOB Sp. z o.o.

Książka zawiera pięć przykładów operatów szacunkowych, sporządzonych dla różnych nieruchomości, w odmiennych celach i różnymi technikami. Opracowanie zostało oparte na obowiązujących aktach prawnych oraz Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny – cytaty aktów prawnych zostały umieszczone w ramkach.

Przykład 1
Operat szacunkowy - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej wraz ze składnikami roślinnymi) - podejście porównawcze, metoda porównywania parami, wycena składników roślinnych podejście dochodowe, metoda zysków.

Przykład 2
Operat szacunkowy - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym - podejście porównawcze, metoda korygowanej ceny średniej .

Przykład 3
Operat szacunkowy - określenie wartości rynkowej lokalu użytkowego, wraz z prawem współwłasności części wspólnych budynku i gruntu do ustalenia ceny sprzedaży najemcy - podejście dochodowe, technika kapitalizacji prostej dochodu netto oraz metoda porównywania parami, metoda korygowanej ceny średniej – wycena udziału w prawie własności gruntu .

Przykład 4
Operat szacunkowy - określenie przed i po wybudowaniu wodociągu dla ustalenia opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek wybudowania infrastruktury technicznej - podejście porównawcze, metoda porównywania parami, metoda korygowanej ceny średniej – wycena gruntu .

Przykład 5
Operat szacunkowy - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej rolnej - podejście porównawcze, metoda korygowania ceny średniej, wycena części leśnej podejście mieszane, metoda wskaźników szacunkowych gruntu i drzewostan – podejście dochodowe metoda zysków .
Cena:
Brutto:
52.00 zł