Renowacja elementów architektury

Grupa:

Wydawnictwa

Producent:

KaBe

W książce zebrano ogólne wiadomości o przyczynach i objawach zniszczeń obiektów zabytkowych, omówiono zasady przeprowadzania remontów i konserwa cji elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych. Przedstawiono też technologię wykonania i konserwacji dekoracji i detali architektonicznych.
Książka adresowana jest do średniego personelu technicznego zatrudnionego w firmach zajmujących się renowacją zabytków budownictwa murowanego. Poziom zawartych w książce wiadomości odpowiada standardowi wymagań stawianych technikowi renowacji elementów architektury.

Wydanie pierwsze, 2012 r.
Format B5, s. 492
Okładka kartonowa, kolorowa

Spis treści:
1. Wiadomości wstępne
2. Zabezpieczanie i konserwacja budynku
3. Wykonywanie i naprawa elementów budynku
4. Wykonywanie i konserwacja dekoracji
Literatura
Cena:
Brutto:
89.00 zł