Plan BIOZ na CD i standardowe instrukcje BHP

Grupa:

Programy dla budownictwa

Producent:

EKOFIT Dariusz Bezat

Gotowy Plan BIOZ - czyli plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz standardowe instrukcje BHP.

Przykładowy gotowy plan BIOZ z możliwością edycji. Stworzony w oparciu o wymagania znajdujące się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i i ochrony zdrowia.

Plan został sporządzony w wersji edytowalnej dzięki czemu mogą Państwo dowolnie go zmieniać i dostosowywać do swoich potrzeb. Wersja edytowalna jest utworzona w programie MS Word, a więc wszelkiego rodzaju edycje, drukowanie czy zapisywanie plików odbywa się zgodnie z nim.

W planie BIOZ treści podane są w różnych kolorach: - treści, które powinny znajdować się w każdym planie BIOZ - kolor czarny, - treści, które należy zmienić wg. wskazań - kolor czerwony' - treści, które zostawiamy tylko w przypadku ich faktycznego występowania na terenie placu budowy - kolor zielony.

Najprostsze rozwiązanie, aby posiadać Plan BIOZ to zamówić go w formie edytowalnej na płycie CD.

Jest to proste i perfekcyjne narzędzie do sporządzenia profesjonalnego planu BIOZ, w którym jest już zawarte wszystko co musi zawierać plan BIOZ. Nie tracisz więc czasu na wpisywanie tekstu, który musi znaleźć się w każdym planie. Uzupełniasz jedynie indywidualne informacje takie jak: nazwa i adres obiektu budowlanego, imię i nazwisko (lub nazwa) inwestora, imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy, który sporządził Plan BIOZ, oraz opis poszczególnych etapów budowy – czyli informacje, które zawiera projekt.
Ponieważ jest to forma edytowalna w WORD-zie, możesz zapisywać plan w dowolnej ilości.

Plan BIOZ jest najważniejszym dokumentem, chroniącym nasze zdrowie na budowie. Obowiązek jego stworzenia został prawnie uregulowany odpowiednimi przepisami. Niestety na wielu budowach w Polsce w ogóle się go nie sporządza lub jeżeli już jest sporządzony, to wie o nim tylko ten, kto go napisał. Mam jednak nadzieję, że świadomość przydatności tego dokumentu będzie stale rosła, a nasze budowy będą coraz bardziej bezpieczne.

Obowiązek sporządzenia planu BIOZ należy do kierownika budowy, a dokładniej musi on zapewnić jego sporządzenie. Zatem nie musi robić tego osobiście – wykonanie tego zadania może powierzyć osobie lub firmie posiadającej odpowiednie kompetencje w tym zakresie.
Cena:
Brutto:
180.00 zł