Opłaty środowiskowe - Zrzut ścieków

Grupa:

BHP, Opłaty środowiskowe, Odpady

Producent:

eko-soft

Program przeznaczony do naliczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w celu rozliczenia się z urzędami marszałkowskimi. Program posiada aktualne stawki oraz obowiązujące formularze.

Funkcjonalność:
- Obsługa wielu firm i oddziałów w jednym programie
- Naliczanie opłat od roku 2009
- Automatyczne generowanie wykazów dla Urzędów Marszałkowskich
- Import danych z poprzedniego okresu rozliczeniowego
- Naliczanie opłaty podwyższonej w przypadku braku lub przekroczenia obowiązywania decyzji
- Bieżące raporty naliczonych opłat (np. miesięczne)
- Fakturowanie
- Eksport wydruków do Worda, Excela oraz PDF
- Archiwizacja danych
- Praca w wersji sieciowej
- Uprawnienia użytkowników programu (w wersji sieciowej).

Informacje o module: Pojazdy
- bieżąca ewidencja zużycia paliwa,
- lista własnych pojazdów/urządzeń,
- rodzaje wszystkich paliw (benzyna, gaz płynny propan-butan, sprężony gaz ziemny, olej napędowy, biodiesel),
- katalog kategorii silników zgodnych z rozporządzeniem,
- automatyczne przeliczanie litrów na Mg,
- generowanie raportu zużycia paliwa dla wszystkich pojazdów.

Informacje o module: Zrzut ścieków
- lista wszystkich odbiorników ścieków,
- lista punktów zrzutu ścieków,
- odejmowanie tła chemicznego z wody pobranej, której zużycie spowodowało powstanie ścieków,
- przypisanie odbiornika, ujęcia wody oraz pozwolenia wodnoprawnego do każdego punktu zrzutu,
- przypisanie właściwego kodu (rodzaju ścieków) do danego punktu zrzutu,
- wprowadzenie parametrów zrzucanych ścieków (lista parametrów dobierana automatycznie w zależności od wybranego kodu ścieków),
- dotkowe parametry dla ścieków o kodach b i c,
- bieżąca ewidencja wprowadzanych ścieków.
Cena:
Brutto:
116.85 zł
Wymagania sprzętowe:
- system Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8
- opcjonalnie Microsoft Office w celu eksportu dokumentów do Worda
Uwagi:
W ramach zakupionego programu zawarte są bieżące aktualizacje, wsparcie techniczne i merytoryczne przez 12 miesięcy.
Przedłużenie rocznego pakietu aktualizacji wynosi 50% ceny podstawowej.
Dla klientów zapewniamy bezpłatną pomoc merytoryczną w zakresie przepisów ochrony środowiska.