Ewidencja Odpadów 2016 - Oczyszczalnie ścieków

Grupa:

BHP, Opłaty środowiskowe, Odpady

Producent:

eko-soft

Wersja dedykowana dla oczyszczalni ścieków komunalnych. W programie poza podstawową ewidencją odpadów można prowadzić pełną ewidencję komunalnych osadów ściekowych wraz z ich dalszym stosowaniem. Program zawiera karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych oraz umożliwia generowanie zbiorczego zestawienie danych o komunalnych osadach ściekowych. Program dodatkowo posiada moduł do prowadzenia dziennika oczyszczalni ścieków.

Funkcjonalność:
- Możliwość prowadzenia ewidencji dla dowolnej liczby firm
- Wytwarzanie odpadów
- Zbieranie i transport odpadów
- Stosowanie komunalnych osadów ściekowych
- Karty ewidencji odpadów
- Karty przekazania odpadów
- Karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych
- Przekazywanie odpadów osobom fizycznym
- Zbiorcze zestawienie o odpadach dla Urzędu Marszałkowskiego
- Zbiorcze zestawienie danych o komunalnych osadach ściekowych
- Spalanie w silnikach spalinowych
- Kotły do 5MW rozliczane metodą ryczałtową
- Sprawozdanie o opłatach środowiskowych dla Urzędu Marszałkowskiego
- Fakturowanie
- Dziennik oczyszczalni ścieków
- Statystyki + bilans odpadów
- Wprowadzanie i kontrola danych z decyzji
- Rejestr kontrahentów
- Eksport wydruków do Worda, Excela oraz PDF
- Archiwizacja danych
- Program dostępny w wersji sieciowej.

OPCJONALNE MODUŁY /ceny netto/:
Pojazdy w cenie
Kotły (ryczałt) w cenie
Kotły (wskaźniki) 95,00 zł
Klimatyzacja 1) 45,00 zł
Emisja technologiczna 245,00 zł
Przeładunek benzyn 95,00 zł
Chów i hodowla drobiu 95,00 zł
Pobór wód 95,00 zł
Wody opadowe 2) 45,00 zł
Zrzut ścieków 95,00 zł

1) moduł zawarty w Emisji technologicznej
2) moduł zawarty w Zrzucie ścieków
Cena:
Brutto:
485.85 zł
Wymagania sprzętowe:
- system Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8
- opcjonalnie Microsoft Office w celu eksportu dokumentów do Worda
Uwagi:
W ramach zakupionego programu zawarte są bieżące aktualizacje, wsparcie techniczne i merytoryczne przez 12 miesięcy.
Przedłużenie rocznego pakietu aktualizacji wynosi 50% ceny podstawowej.
Dla klientów zapewniamy bezpłatną pomoc merytoryczną w zakresie przepisów ochrony środowiska.