Dokumentacja robót drogowo-mostowych - Umowy, protokoły, wykazy i wnioski

Grupa:

Programy dla budownictwa

Producent:

Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Publikacja składa się z gotowych wzorów formularzy i wniosków urzędowych. Na płycie znajdują się edytowalne pliki w Wordzie, z możliwością przeglądania i drukowania wybranych załączników.
Dokumenty zostały przygotowane na podstawie wzorów z rozporządzeń branżowych.

Korzyści
Aby ułatwić codzienną pracę stworzyliśmy niezawodne narzędzie, dzięki któremu:
- zaoszczędzisz czas potrzebny na samodzielne stworzenie pism urzędowych,
- sporządzisz protokół okresowej kontroli obiektów mostowych,
- przygotujesz wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,
- zapoznasz się z warunkami umowy o roboty budowlane, realizowane przy pomocy podwykonawców.

Spis treści
1. Umowy budowlane
1.1. Umowa oświadczenie robót budowlanych
1.2. Kontrakt na roboty budowlane w UE
1.3. Umowa o roboty budowlane realizowane przy pomocy podwykonawców
2. Protokoły przeglądów i kontroli
2.1. Protokołów przeglądów bieżących drogowych obiektów inżynierskich
2.2. Protokół okresowej kontroli obiektów mostowych
2.2.1. Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – obiekt mostowy
2.3. Protokół okresowej kontroli tunelu/przejścia podziemnego
2.3.1. Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – tunel/przejście podziemne
2.4. Protokół okresowej kontroli przepustu
2.4.1. Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – przepust
2.5. Protokół okresowej kontroli – konstrukcje oporowe
2.5.1. Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – konstrukcje oporowe
3. Wykazy i wnioski
3.1. Wniosek o zajęcie pasa drogowego
3.2. Wykaz dróg krajowych obejmujący odcinki dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 T
3.3. Formularz danych o sieci dróg publicznych w granicach administracyjnych miast
3.4. Formularz danych o sieci dróg publicznych poza granicami administracyjnymi miast
3.5. Książka drogi
3.5.1. Okładka książki drogi
3.5.2. Zawartość książki drogi
3.5.3. Parametry techniczne odcinka drogi
3.6. Książka obiektu mostowego
3.7. Książka tunelu
3.8. Karta obiektu mostowego
3.9. Wykaz obiektów mostowych.

Cena:
Brutto:
73.68 zł