Przegląd i kontrola sieci WOD.-KAN. - NOWOŚĆ!

Grupa:

Programy dla budownictwa

Producent:

Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Przegląd i kontrola sieci WOD.-KAN. - Dokumentacja okresowych kontroli sieci i instalacji to publikacja elektroniczna na płycie CD zawierająca wzory dokumentów niezbędnych przy przeprowadzeniu zarówno co rocznych jak i pięcioletnich przeglądów technicznych instalacji.

Wzory dokumentów są niezbędne by wypełnić wymogi ustawy Prawo budowlane (Art. 61 i Art. 62). Publikacja zawiera także zbiór niezbędnych formularzy zawierających pytania kontrolne, pomocne w ogólnej ocenie stanu technicznego instalacji. Wzory dokumentów są dostępne w formie plików WORD z możliwością edycji.

Korzyści
• Dokumenty oparte na aktualnych przepisach prawa budowlanego
• Przeglądy okresowe obiektów budowlanych w zakresie instalacji WOD. – KAN.
• Zestaw pytań pomocny przy ocenie stanu technicznego instalacji WOD. – KAN.
• Praktyczna wyszukiwarka ułatwiająca pracę z programem
• Wzory dokumentów w plikach WORD umożliwiających edycję.

Spis treści
1 Kontrole roczne
1.1 Protokół okresowej kontroli rocznej - wariant 1
1.2 Protokół okresowej kontroli rocznej - wariant 2
1.3 Protokół okresowej kontroli rocznej - wariant 3
1.4 Protokół okresowej kontroli stanu technicznego instalacji sanitarnych
1.5 Protokół kontroli stanu technicznego instalacji służących ochronie środowiska naturalnego
2 Kontrole pięcioletnie
2.1 Protokół okresowej kontroli pięcioletniej – wariant 1
2.10 Protokół z kontroli okresowej instalacji sanitarnych
2.11 Protokół okresowej kontroli stanu technicznego instalacji sanitarnych
2.12 Protokół okresowej kontroli wielobranżowej obiektu budowlanego
2.2 Protokół okresowej kontroli pięcioletniej – wariant 2
2.3 Protokół okresowej kontroli pięcioletniej – wariant 3
2.5 Protokół przeglądu technicznego instalacji zimnej wody w budynku
2.6 Protokół przeglądu technicznego instalacji ciepłej wody w budynku
2.7 Protokół z kontroli okresowej instalacji wodociągowych
2.8 Protokół przeglądu technicznego instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku
3 Formularze pytań
3.1 Formularze pytań do kontroli technicznej dotyczącej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
3.1.1 Instalacja wodociągowa
3.1.2 Instalacje ciepłej wody
3.1.3 Wodomierze
3.1.4 Instalacje ogrzewcze
3.1.5 Kotły grzewcze
3.2 Formularze pytań do kontroli technicznej dotyczącej instalacji kanalizacyjnej
3.2.1 Instalacja kanalizacji
3.2.2 Piony.
Cena:
Brutto:
60.27 zł