Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne

Grupa:

Wydawnictwa

Producent:

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Publikacja zawiera tekst ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, w tym tekst rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Zawarty w książce skorowidz rzeczowy pomocny jest w odnalezieniu poszczególnych zagadnień. Przepisy przeznaczone są przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i administracji, a także dla aplikantów oraz praktyków prawa.
Atutem jest mały format książki.

Stan prawny na 29.05.2013 r.
Cena:
Brutto:
9.70 zł