Plany zarządzania nieruchomością

Grupa:

Programy dla spółdzielni i deweloperów

Producent:

Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Oprogramowanie dla zarządców nieruchomości. Program zawiera przykłady pięciu planów dla różnych rodzajów nieruchomości, m.in. mieszkaniowych, mieszkalno-usługowych, komercyjnych, przemysłowych.

W programie omówiono metodykę tworzenia własnego planu wraz z wyjaśnieniem jego poszczególnych elementów. Dzięki praktycznemu modułowi Kreator, użytkownik może samodzielnie opracować indywidualny plan zarządzania nieruchomością.

Korzyści
• teoretyczne i praktyczne omówienie problematyki tworzenia planu zarządzania nieruchomością,
• przykłady rzeczywistych planów zarządzania nieruchomością o różnym charakterze i własności prawnej,
• moduł Kreator, pozwalający krok po kroku opracować własny plan zarządzania nieruchomością, poprzez wypełnianie kolejnych pól zawierających podpowiedzi,
• gotowe tabele do wypełniania,
• narzędzia pozwalające wyliczyć potrzebne wskaźniki związane z rentownością nieruchomości,
• możliwość zapisu danych, modyfikacji, wydruku.

Program komputerowy „Plany zarządzania nieruchomością” zawiera następujące moduły:
1. Moduł: Metodyka
• fazy i etapy przygotowania planu zarządzania
• struktura planu zarządzania
• zakres informacji w planie
• szczególne zagadnienia przy tworzeniu planu
2. Moduł: Plany
Zestaw rzeczywistych planów zarządzania nieruchomościami z podziałem na charakter i formę własności nieruchomości:
• nieruchomości mieszkalno-usługowe
• nieruchomości komercyjne
• nieruchomości przemysłowe
• nieruchomości o charakterze rekreacyjnym
3. Moduł: Kreator i narzędzia
• interaktywny formularz, pozwalający opracować zindywidualizowany plan zarządzania nieruchomością
• formularz zawiera również potrzebne wzory i wskaźniki do zastosowania w planie: m.in.: stopień zużycia całego budynku, wartość dochodowa nieruchomości, stopa dyskonta, współczynnik dyskontujący, wartość bieżąca netto NPV, próg rentowności BEP, okres zwrotu POR, stopa zwrotu IRR, inne
• gotowe tabele do umieszczenia w planie, m.in.: stopień zużycia budynku, koszty i przychody, wartość nieruchomości, budżet operacyjny, przepływy pieniężne, prognozy, analiza wariantów i inne.
Cena:
Brutto:
244.77 zł
Do pobrania: