Wzory dokumentów dla przyłączy WOD.-KAN.

Grupa:

Programy dla budownictwa

Producent:

Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Edytowalne wzory dokumentów dla przyłączy WOD.-KAN.
Publikacja zawiera edytowalne wzory wniosków, zleceń, zgłoszeń i oświadczeń niezbędnych dla branży WOD.-KAN. Pozwala na sprawne załatwienie formalności związanych z przyłączami.
Cena:
Brutto:
49.08 zł
Uwagi:
Płyta zapewnia:
- możliwość wielokrotnego wykorzystania i edytowania tych samych formularzy,
- oszczędność czasu, który był do tej pory potrzebny na przygotowanie dokumentacji,
- dostęp do potrzebnych w codziennej pracy dokumentów.