Szacowanie nieruchomości Rzeczoznawstwo majątkowe

Grupa:

Wydawnictwa

Producent:

Wolters Kluwer

Podręcznik przygotowany został na podstawie programu studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości, opracowanego w Ministerstwie Infrastruktury.
Przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które zamierzają ubiegać się o uprawnienia rzeczoznawców majątkowych, ale będzie też przydatny wszystkim tym, którzy zajmują się nieruchomościami zawodowo:

- zarządcom i pośrednikom w obrocie nieruchomościami,
- radcom prawnym i adwokatom,
- pracownikom urzędów i jednostek samorządu terytorialnego,
- pracownikom banków.
Książka Szacowanie nieruchomości Rzeczoznawstwo majątkowe stanowi kompendium wiedzy przydatnej nie tylko dla osób ubiegających się o uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, ale także dla wszystkich tych, którzy stykają się z problematyką nieruchomości, a więc sędziów, radców prawnych i adwokatów, pracowników administracji państwowej i samorządowej, bankowców, zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami. Publikacja jest opracowaniem zbiorowym, co wynika ze złożoności problematyki rynku nieruchomości. Dotyczy ona bowiem tematyki z zakresu:
• prawa,
• ekonomii,
• szeroko rozumianych zagadnień technicznych oraz
• metodologii wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw.

Autorami poszczególnych rozdziałów są specjaliści w zakresie wszystkich wymienionych wyżej dyscyplin, głównie pracownicy naukowi ośrodków: krakowskiego, warszawskiego i śląskiego, którzy od lat zajmują się problematyką gospodarki nieruchomościami.

Stan prawny: 1.01.2015 rok
Cena:
Brutto:
129.00 zł