Charakterystyka energetyczna i audyt budynków

Grupa:

Wydawnictwa

Producent:

Wolters Kluwer

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego, dla każdego budynku, jego samodzielnej części, a także dla lokalu powinna być ustalona, w formie świadectwa, jego charakterystyka energetyczna.

Świadectwa takie przygotowuje audytor energetyczny, którym jest bądź projektant obiektów budowlanych, bądź osoba posiadająca stosowne uprawnienia. Jego działania będą obejmować nie tylko przygotowanie świadectw charakterystyki energetycznej, ale także doradztwo i współudział w projektowaniu obiektów budowlanych oraz doradztwo na rynku nieruchomości.

Tak szeroko określony obszar działania audytora wskazuje na zakres norm prawnych, których znajomość będzie pomocna w jego pracy. Stąd właśnie niniejszy zbiór obejmuje nie tylko przepisy dotyczące bezpośrednio audytu energetycznego, ale także dotyczące otoczenia prawnego, w jakim pracować będzie audytor.

Opracowanie składa się z czterech rozdziałów:

- Rozdział I - Prawo w gospodarce nieruchomościami,
- Rozdział II - Prawo inwestycyjne,
- Rozdział III - Dokumenty Wspólnot Europejskich w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i racjonalizacji zużycia energii,
- Rozdział IV - Przepisy dotyczące audytu i charakterystyki energetycznej budynków.


Stan prawny na 30.06.2009 r.
Cena:
Brutto:
73.00 zł