Interaktywne Tablice Inżynierskie ITI - KONSTRUKCJE 5

Grupa:

Programy dla budownictwa

Producent:

INTERSOFT

Interaktywne Tablice Inżynierskie to kalkulator budowlany będący jednocześnie podręcznym kompendium wiedzy, zawiera narzędzia niezbędne w pracy inżyniera, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb branży budowlanej a w szczególności architektów i konstruktorów. I.T.I. - KONSTRUKCJE to 34 moduły obejmujące takie zagadnienia jak: zbieranie obciążeń wg norm PN-EN, obliczanie statyki łuków cięgien i płyt, zagadnienia stateczności, zaawansowane wymiarowania w stali drewnie i żelbecie wg norm PN i PN-EN oraz kilka tematów geotechnicznych.

Podstawowe możliwości programu:

Dział Obciążenia:
• Obciążenia stałe według PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1
• Obciążenia użytkowe według PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1
• Obciążenia śniegiem wg PN-EN 19991-1-3:2005 Eurokod 1
• Obciążenie wiatrem według PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1

Dział Statyka:
• Stateczność prętów (12 schematów)
• Łuki paraboliczne (12 schematów)
• Cięgna (5 schematów złożonych)
• Długości wyboczeniowe słupa o skokowo zmiennej sztywności (2 schematy).
• Płyty prostokątne (11 schematów w tym 9 złożonych)
• Płyty okrągłe (15 schematów)

Dział Stal:
• Typy i oznaczenia spoin wg PN-EN 29692
• Długość wyboczeniowa słupów stalowych
• Połączenie nakładkowe ścinane według PN-90/B-03200
• Połączenie nakładkowe spawane rozciągane osiowo według PN-90/B-03200

Dział Żelbet:
• Rysy prostopadłe według PN-B-03264: 2002
• Długość obliczeniowa słupa według PN-B-03264: 2002:
• Ugięcia stropu płytowo-słupowego; Metoda CEB
• Efektywna szerokość półki w przekrojach teowych
• Klasy ekspozycji według PN-B-03264: 2002
• Wysokość użyteczna przekroju według PN-B-03264: 2002
• Ściskanie ze zginaniem według PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2
• Zginanie jednokierunkowe według PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2

Dział Drewno:
• Dźwigary dwutrapezowe według PN-B-03150: 2000
• Dźwigary jednotrapezowe według PN-B-03150: 2000
• Belki złożone z zastosowaniem łączników mech. według PN-B-03150: 2000

Dział Grunty :
• Ustalanie współczynników Winklera dla fundamentów
• Współczynniki Winklera dla różnych materiałów
• Naprężenia maksymalne pod fundamentem z uwzględnieniem odrywania
• Grodzice (ścianki szczelne)
• Głębokość zabicia ścianki szczelnej

Dział Inne:
• Pochylenia połaci dachowych według PN-89/B-02361
• Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie wg PN-B-03002: 2007
• Nadproża okienne i drzwiowe
• Właściwości mechaniczne materiałów

Cena:
Brutto:
590.40 zł
Do pobrania:
Ekrany programu:

Wymagania sprzętowe:
Wymagania sprzętowe:
• Pentium IV D
• 1024 MB RAM, (zalecane min. 2048 MB RAM),
• napęd DVD-ROM,
• około 350 MB wolnego miejsca na dysku na instalację,
• karta graficzna zgodna z min. OpenGL 1.5,
• system Windows XP Sp2 PL, Windows Vista 32/64 bit PL, Windows 7 32/64 bit PL

Uwagi:
Do poprawnego działania programu I.T.I. wymagane jest zainstalowanie:
- .NET Framework 3.5 Biblioteka rozszerzeń dla systemów Windows XP oraz Vista
- Crystal Reports Biblioteka rozszerzeń dla systemów Windows xP oraz Vista.