Wymarzony Ogród 3.0 (wersja komercyjna)

Grupa:

Programy do projektowania terenów zielonych

Producent:

INTERSOFT

Wymarzony Ogród to program do projektowania ogrodów i terenów zielonych. Każdy użytkownik będzie mógł zobaczyć jak wygląda stworzony w jego wyobraźni ogród. Wystarczy posiadać odręczny szkic działki, aby w efekcie końcowym odbyć wirtualny spacer po zaprojektowanym ogrodzie. Poza tym istnieje możliwość zobaczenia jak wygląda ogród w różnych porach roku, w ciągu dnia lub w nocy, a także jak wyglądają rośliny, kiedy osiągną maksymalny wzrost.
Tworząc swój wymarzony ogród użytkownik ma do dyspozycji bogatą bazę roślin oraz rozbudowaną bibliotekę obiektów ogrodowych, takich jak: domy, altany, meble ogrodowe, sprzęt ogrodowy, elementy aranżacyjne, stawy, itp. Praca odbywa się w dwóch trybach projektowym i konstrukcyjnym oraz w edytorze wysokości, pozwalającym na dowolne kształtowanie terenu działki. Zaprojektowany ogród oraz listę użytych w nim roślin można wydrukować w dowolnej skali.

Projektowanie ogrodu może być wykonywane w dwóch trybach: 2D i 3D. Tryby te mogą być też uruchomione równocześnie, gdy tryb 2D jest włączony w głównym oknie programu, a tryb 3D jest widoczny w mniejszym, osobnym oknie.

Tryb 2D
W trybie projektowania (2D) użytkownik projektuje i nadaje kształt swojemu ogrodowi mogąc jednocześnie oglądać efekty swojej pracy w oknie podglądu 3D. Rośliny, grządki, drogi, mury, płoty i żywopłoty oraz inne obiekty można szybko i łatwo wstawić do projektu za pomocą myszy. W trybie 2D kamera zorientowana jest prostopadle do płaszczyzny ogrodu. W tym trybie dostępne są wszystkie operacje związane z projektowaniem ogrodu:
•ustalanie kształtu działki na płaszczyźnie oraz w przestrzeni przy pomocy edytora wysokości ,
•wstawianie, przemieszczanie i usuwanie obiektów takich jak: rośliny, elementy wyposażenia ogrodowego, drogi, płoty, mury, żywopłoty, oczka wodne i baseny,
•edycja parametrów takich jak skala czy tekstura dla wstawionych obiektów.
•maksymalna wielkość działki - 1000x1000m,
•wprowadzanie dowolnego kształtu działki,
•dowolne kształtowanie terenu działki w edytorze wysokości (rzeźba terenu) - możliwość kształtowania depresji i płaskowyżów,
•możliwość wstawiania: płotu, muru, żywopłotu - różne tekstury, dowolne określanie wysokości i szerokości,
•wstawianie pojedynczych roślin, grządek, czy rzędów roślin z bazy danych zawierającej ponad 7000 roślin,
•szczegółowy opis znajdujących się w bazie roślin (kraj pochodzenia, wielkość, strefa klimatyczna, kolor liści i kwiatów, wilgotność podłoża, mrozoodporność, itp.),
•biblioteka obiektów zawierająca: ponad 150 przykładowych domów i ponad 900 obiektów tj.: meble ogrodowe, akcesoria ogrodowe, stawy, oczka, wodne, baseny, itp., •edycja gabarytów obiektów,
•drukowanie projektu 2D,
•import obiektów VRML z programu ArCon, kompatybilność z programem Wymarzony Dom 3.0,
•okno podglądu 3D w trybie projektowania,
•grupowanie obiektów z możliwością ich przesuwania, kasowania, klonowania,
•ustawianie kamery w trybie projektowania,
•wydruk planu i listy ze wstawionymi do projektu roślinami - możliwość wyboru polskich i łacińskich nazw roślin,
•tekstury o wyższej rozdzielczości do ponad 1000 roślin,
•wstawianie tekstu do projektu - etykiety,
•możliwość ustalania kolejności wyświetlania elementów,
•możliwość ukrywania elementów podczas pracy w trybie 2D,
•możliwość wczytywania, skalowania i ukrywania planu,
•siatka, linie pomocnicze, linie wymiarowe,
•przyciąganie do siatki, obiektów i linii pomocniczych.

Tryb 3D
Tryb 3D umożliwia zwizualizowanie projektu. Użytkownik może odbyć wirtualny spacer po ogrodzie oraz może oglądać go z różnych ujęć kamery. Do pełnego wyposażenia ogrodu użytkownik ma do dyspozycji ponad 150 przykładowych domów, ponad 900 obiektów takich jak: meble ogrodowe, elementy aranżacyjne, sprzęt ogrodowy, stawy i baseny. W trybie 3D możemy dowolnie orientować kamerę w przestrzeni ogrodu. W tym trybie dostępne są następujące operacji związanych z projektowaniem ogrodu i zmianą widoków:
•kopiowanie, obracanie, przesuwanie i kasowanie wszystkich obiektów oprócz: dróg, płotów, murów i żywopłotów,
•precyzyjne ustawianie orientacji kamery,
•ustawianie parametrów nieba oraz terenu,
•wizualizacja projektu w 3D,
•wirtualny spacer,
•różne ujęcia kamery, widok z pozycji obserwatora,
•wyświetlanie siatki terenu,
•wybór tekstur terenu,
•animowane niebo, możliwość zmiany tekstury nieba,
•animacja wzrostu roślin,
•prezentacja ponad 1000 roślin w różnych porach roku,
•przesuwanie, obracanie, klonowanie obiektów,
•efekt mgły,
• możliwość wstawiania krajobrazów,
•funkcja Dzień/Noc,
•automatyczne dostosowanie się podłoża do pory roku,
•wstawianie zdjęć,
•drukowanie widoku 3D.
Cena:
Brutto:
344.40 zł
Do pobrania:
Ekrany programu:

Wymagania sprzętowe:
Wymagania sprzętowe:
• Pentium IV :
• 1024 MB RAM, (zalecane min. 4096 MB RAM),:
• napęd DVD-ROM,:
• około 500 MB wolnego miejsca na dysku na instalację,:
• karta graficzna zgodna z min. OpenGL 1.5, lub karta zgodna z DirectX 9:
• system Windows XP Sp2 PL, Windows Vista 32/64 bit PL, Windows 7 32/64 bit PL: