RM-DREW

Grupa:

Programy dla budownictwa

Producent:

Cadsis s.c.

Moduł RM-DREW jest integralnym składnikiem pakietu RM przeznaczonym do wymiarowania konstrukcji drewnianych wg PN-B-03150:2000.
Moduł wykorzystuje mechanizm tzw. dynamicznej wymiany danych (ang. DDE) do komunikowania się z programem głównym pakietu. Oznacza to, że wszelkie zmiany dokonywane w programie RM-WIN, mające wpływ na wymiarowanie, są automatycznie uwzględniane przez moduł RM-DREW i odwrotnie - zmiany dokonywane w module RM-DREW, mające wpływ na stan sił w prętach konstrukcji, są automatycznie uwzględniane przez program główny RM-WIN. Posługiwanie się modułem RM-DREW polega na operowaniu tzw. kontekstami wymiarowania ściśle powiązanymi z poszczególnymi normowymi warunkami stanów granicznych nośności i użytkowania wspomagane opcjami automatycznego określania miarodajnych warunków stanu granicznego nośności lub użytkowania.

Do najważniejszych cech modułu RM-DREW należy zaliczyć:
- pełna zgodność z wymaganiami i zaleceniami normy PN-B-03150:2000,
- możliwość wymiarowania przekrojów złożonych ujętych w normie,
- wymiarowanie połączeń deklarowanych na końcach pręta,
- automatyczne ustalanie listy kontekstów wymiarowania jakim dany pręt powinien podlegać, co zależy od przypisanego mu rodzaju przekroju oraz warunków jego pracy statycznej,
- uwzględnianie aspektów wymiarowania wynikających z przestrzennej pracy pręta konstrukcji,
- automatyczne wyznaczanie długości wyboczeniowych prętów dla potrzeb wymiarowania,
- zmianę parametrów przekroju z automatyczną aktualizacją wyników obliczeń statycznych,
- automatyczne wskazywanie najniekorzystniejszego normowego warunku nośności pręta,
- automatyczne ustalanie kombinacji grup obciążeń, która decyduje o nośności pręta,
- wyświetlanie słupkowego diagramu nośności prętów ze wskazaniem warunku normowego, który decyduje o wykorzystaniu nośności oraz kombinacji obciążeń (w przypadku gdy diagram jest wygenerowany z uwzględnieniem wyników obliczeń dla pełnej kombinatoryki obciążeń),
- automatyczne wyszukiwanie pręta w konstrukcji, dla którego decydujący normowy warunek nośności jest najniekorzystniejszy,
- automatyczne kreowanie dokumentu wymiarowania w formacie "rtf" zredagowanego w konwencji obliczeń "ręcznych" (rysunki, wzory, podstawienia, wyniki), z możliwością permanentnego podglądu, bezpośredniego wydruku lub eksportu do dokumentu popularnych edytorów tekstu (MS Word, Star Office i inne), co pozwala na szczegółowe śledzenie wpływu zmian parametrów wymiarowania na warunki wymiarowania, a także automatyczne łączenie wyników wymiarowania z innymi częściami dokumentacji technicznej sporządzanej przy pomocy popularnych edytorów tekstu,
- generowanie i umieszczanie w schowku, w postaci tzw. metapliku, rysunku połączeń, który może być importowany w programach do rysowania (AUTOCAD, MEGACAD) jako podkład do wykonania rysunku konstrukcyjnego wymiarowanego pręta.

W obecnej wersji modułu RM-DREW możliwe jest zadeklarowanie następujących typów połączeń pręta:
- połączenie na gwoździe,
- połączenie na śruby i sworznie,
- połączenie na wkręty,
- połączenie na pytki kolczaste,
- wrąb pojedynczy,
- wrąb podwójny.
Cena:
Brutto:
1094.70 zł
Ekrany programu:

Uwagi:
+ koszt elektronicznego klucza zabezpieczającego 147.60 zł