RM-SPOL

Grupa:

Programy dla budownictwa

Producent:

Cadsis s.c.

RM-SPOL -moduł pakietu RM zintegrowany z programem głównym RM-WIN - do wymiarowania połączeń konstrukcji stalowych zgodnie z PN-90/B-03200 i PN-85/B-03215.

Moduł RM-SPOL uruchamiany jest automatycznie przez program główny pakietu po wejściu do opcji wymiarowania połączeń. Współpraca modułu z programem RM-WIN polega na wykorzystaniu mechanizmu systemu WINDOWS tzw. dynamicznej wymiany danych (ang. DDE) pomiędzy aplikacjami tego systemu. W tym przypadku dotyczy to konwersacji pomiędzy programem głównym RM-WIN i modułem RM-SPOL, czyli wzajemnym świadczeniu usług i przekazywaniu żądanych informacji. Oznacza to, że wszelkie zmiany dokonywane w programie RM-WIN, mające wpływ na wymiarowanie, są automatycznie uwzględniane przez moduł RM-SPOL.

Moduł RM-SPOL umożliwia definiowanie i wymiarowanie następujących rodzajów połączeń:
- Doczołowe spawane - połączenie na obwodową spoinę pachwinową spawaną do innego elementu lub do blachy czołowej (np. połączenie rygla ze słupem lub połączenie dwóch prętów poprzez blachę czołową).
- Doczołowe na śruby - doczołowe połączenia zginane lub rozciągane (np. połączenie rygla ze słupem).
- Śrubowe na kątowniki - połączenie na śruby do podciągu lub słupa z wykorzystaniem kątowników. Opcjonalnie kątowniki mogą być przyspawane do słupa lub podciągu.
- Śrubowe do żebra - połączenie na śruby do żebra podciągu. Podciąg nie należy do zdefiniowanej w RM-WIN konstrukcji.
- Spawane do blachy węzłowej - połączenia prętów kratownic w węzłach do blachy węzłowej. Połączenie może zawierać spoiny pachwinowe i czołowe. W szczególności rolę blachy węzłowej może pełnić środnik np. teownika lub 1/2 dwuteownika.
- Podstawa słupa - jednodzielne podstawy słupów ściskanych osiowo lub mimośrodowo wymiarowane zgodnie z PN-85/B-03215 oraz PN-B-03215:1998.

Do najważniejszych cech modułu RM-SPOL należy zaliczyć:
- możliwość deklarowania połączeń poszczególnych prętów w węzłach i przechowywanie danych tych połączeń wraz z zadaniem RM-WIN,
- wyświetlanie na ekranie aktualnego widoku węzła ze zdefiniowanym połączeniem,
- wyświetlanie w oknie głównym modułu statusu wymiarowania połączenia wraz z opisem komunikatu,
- możliwość wpływania na konstrukcję połączenia (np. blachy usztywniające, żebra) oraz na rozmieszczenie śrub w połączeniach na śruby,
- możliwość określania kategorii połączeń śrubowych oraz sprawdzania stanu granicznego nośności i stanu granicznego użytkowania (dla s.g. użytkowania wymiarowanie odbywa się na podstawie obciążeń charakterystycznych),
- automatyczne wyznaczanie obwodu spoin pachwinowych w połączeniach doczołowych według kryterium dostępności tych spoin z zewnątrz przekroju,
- automatyczne wyznaczanie pól podziału blachy podstawy słupa w oparciu o geometrię przekroju i blach pionowych podstawy,
- automatyczne uwzględnianie długości wyboczeniowych określonych w module RM-STAL dla nieprzegubowych podstaw słupów ściskanych osiowo,
- wyświetlanie wyników wymiarowania połączenia na ekranie w osobnym oknie dialogowym,
- generowanie i umieszczanie w schowku wyników liczbowych oraz rysunków w formie gotowych (dostępnych dla modyfikowania przez użytkownika) arkuszy w formacie RTF, przygotowanych w konwencji obliczeń ręcznych i akceptowanym przez popularne edytory tekstu (MS Word, Star Office), co pozwala na automatyczne łączenie wyników wymiarowania z innymi częściami dokumentacji technicznej sporządzanej przy pomocy popularnych edytorów tekstu,
- generowanie i umieszczanie w schowku, w postaci tzw. metapliku, skalowanego rysunku połączenia pręta w węźle, który może być importowany w programach do rysowania (AUTOCAD, MEGACAD) jako podkład do wykonania rysunku konstrukcyjnego węzła,
- sporządzanie pozycjonowanego wydruku okna dialogowego wymiarowania.
Cena:
Brutto:
971.70 zł
Ekrany programu:

Uwagi:
+ koszt elektronicznego klucza zabezpieczającego 147.60 zł