DEWELOPER System

Grupa:

Programy dla spółdzielni i deweloperów

Producent:

FORBIT

DEWELOPER SYSTEM to Kompleksowy System Wspomagania Sprzedaży Mieszkańi Nieruchomości. Szukasz systemu, który usprawni działanie Twojej firmy, wyeliminuje pomyłki i opóźnienia, uporządkuje i poprawi komunikację z klientem, zredukuje koszty i zwielokrotni zyski – zainwestuj w program DEWELOPER System.

Główną zaletą programu DEWELOPER System jest skuteczne zarządzanie działalnością deweloperską - począwszy od przygotowania oferty handlowej, stworzenia jednolitej bazy klientów, sprawnej komunikacji z tą bazą, poprzez monitorowanie i kontrolę bieżącej sprzedaży, zarządzanie rezerwacjami, umowami, rejestracją wpłat i fakturowaniem - aż po sporządzanie raportów i prognozowanie przychodów.

Program DEWELOPER System obsługuje ogromną ilość informacji. W tracie codzienej pracy użytkownik systemu ma dostęp do przeróżnego rodzaju danych. Aby opanować dostęp do tej ogromnei ilości danych program DEWELOPER System został podzielony na klika działów, które skupiają w sobie jednolite rodzaje danych. Dane zostały podzielone na informacje handlowe, finansowe, projektowe, raportowanie i inne. Dostępem do wszystkich działów steruje okno NAWIGATOR-a.

Nawigator
Okno Nawigator znajdujące się po lewej stronie służy do wyboru poszczególnych działów oraz do szybkiego wyszukiwania informacji. Cały system został podzielony na kilka działów:

Oferta handlowa
Służy do prezentacji produktów zawartych w ofercie sprzedaży. Zawiera rozbudowaną wyszukiwarkę oraz możliwość prezentacji szczegółów i planów lokali. Z tego poziomu można dokonywać rezerwacji produktów.

Dział przygotowania produkcji
Dział przeznaczony do wprowadzania oferty handlowej do systemu. Tutaj określamy metraż, cenę produktu i jego dodatki. Na tym poziomie przypisujemy również plany lokali, plany lokalizacji oraz dodatkowe opisy.

Dział handlowy
W tym dziale użytkownik ma dostęp do rezerwacji, bazy klientów i produktów oraz do umów. Z tego poziomu tworzymy także umowy, rezerwacje oraz uzupełniamy bazę klientów.

Dział finansowy
Pokrywa się z działem handlowym i dodatkowo pozwala na dostęp do listy wpłat, przyporządkowań wpłat, listy faktur i zwrotów oraz do bazy dłużników.

Raporty i Analizy
Dział ten umożliwia generowanie różnego rodzaju raportów i analiz. Wszystkie raporty tworzone w systemie DEWELOPER można eksportować do pogramu MS Excel.

Szablony
Jest to jeden z najciekawszych działów programu DEWELOPER System. Pozwala na generowanie dokumentów na podstawie zdefiniowanych szablonów tworzonych na przykład za pomocą MS Word lub MS Wordpad. Przy pomocy szablonów można tworzyć korespondencję seryjną począwszy od kopert i kończąc wezwaniami do zapłaty, treścią umowy itd.

Organizer
Program DEWELOPER System został wyposażony w mechanizm komunikowania się między użytkownikami systemu i klientami. Organizer może wysyłać i odbierać wiadomości nadawane również drogą mailową.


Szybkość i jakość działania systemu jest oparta na rozwiązaniach, które były wielokrotnie testowane w różnych warunkach. Kolejnym atutem używania nowoczesnej technologii jest wysokie bezpieczeństwo danych przetwarzanych przez system.

ARCHITEKTURA
Aplikacja DEWELOPER została oparta o układ CLIENT-SERVER. Jest to asymetryczna architektura oprogramowania umożliwiająca rozdzielenie pewnych funkcjonalności, w celu zwiększenia elastyczności i ułatwienia wprowadzania zmian w każdej z części.

W skład systemu DEWELOPER wchodzą dwie podstawowe aplikacje DEWELOPER Serwer oraz DEWELOPER Klient. DEWELOPER Serwer - jest to kluczowa aplikacja systemu, która działa po stronie serwera. Pełni ona rolę pośrednika między bazą danych a końcówką roboczą, na której pracują użytkownicy systemu – DEWELOPER Klient.


Program DEWELOPER System całkowicie integruje się ze stroną dewelopera poprzez dodanie dwóch nowych podstron. Są to strony szablonowe, które są dopasowane do wyglądu głównej strony dewelopera. Pierwsza strona to wyszukiwarka mieszkań a druga to konto klienta.

WYSZUKIWARKA
Wyszukiwarka mieszkań oferuje możliwość znalezienia mieszkania na stronie dewelopera, przeszukując bazę mieszkań na podstawie wybranych kryteriów. Są to: metraż, lokalizacja, cena i inne. Strona wyszukiwarki jest połączona z tą samą bazą, na której pracuje Program DEWELOPER System. A co za tym idzie - dane są zawsze aktualne. Jeżeli pracownik firmy zarezerwuje mieszkanie lub go sprzeda, natychmiast jest to widoczne na stronie WWW.
Na żądanie dewelopera Wyszukiwarkę można wzbogacić o moduł rezerwacji. Daje to klientom możliwość dokonania czasowej rezerwacji produktu bezpośrednio z poziomu strony WWW. Program DEWELOPER System rozróżnia rezerwacje dokonane przez Internet od rezerwacji założonych przez pracowników firmy. Są to tak zwane rezerwacje NIEPOTWIERDZONE. Po rozmowie telefonicznej z klientem pracownik może zmienić status rezerwacji.

KONTO KLIENTA
Dla każdego klienta, który znajduje się w bazie dewelopera, może zostać uruchomione indywidualne konto klienta na stronie WWW dewelopera. Dostęp do konta odbywa się poprzez logowanie. Login i hasło nadawane są przez pracownika firmy. Za pośrednictwem programu DEWELOPER System można kontrolować dostęp do konta.

Aby umówić się na prezentację systemu prosimy o kontakt:
793-99-51-99
Ekrany programu:

Uwagi:
Aby umówić się na prezentację systemu prosimy o kontakt:
793-99-51-99