R3D3 - Rama 3D wersja 11

Grupa:

Programy dla budownictwa

Producent:

INTERSOFT

R3D3-Rama 3D służy do przeprowadzania obliczeń statycznych i wymiarowania płaskich i przestrzennych układów prętowych. Program R3D3-Rama 3D przeznaczony jest dla konstruktorów budowlanych. Dzięki wygodnemu i przejrzystemu interfejsowi użytkownika program można wykorzystywać nie tylko w projektowaniu, ale i do celów edukacyjnych.

Wprowadzanie danych w programie jest intuicyjne - geometrię układu można zdefiniować używając wyłącznie myszki. Program współpracuje z aplikacjami typu CAD i systemem ArCADia ARCHITEKTURA. Dostępne są generatory podstawowych konstrukcji. W programie zawarta jest biblioteka stalowych przekrojów walcowanych i zimnogiętych, elementów żelbetowych i drewnianych. Program umożliwia łatwe wprowadzanie płaskich i przestrzennych układów prętowych, niewielkich, złożonych z kilku prętów, jak i dużych struktur 3D zawierających setki prętów i węzłów. Dzięki temu możliwe jest liczenie takich układów konstrukcyjnych jak np: ramy wielokondygnacyjne i wielonawowe, kratownice płaskie i przestrzenne, wieże kratowe, powierzchniowe struktury prętowe, ruszty prętowe itp. Program umożliwia współpracę z modułami wymiarującymi wg norm polskich: InterStal i InterDrewno, oraz modułami do wymiarowania wg Eurokodów: EuroStal i Eurożelbet.

Obliczenia:
•Obliczenia prętów o stałym i zmiennym przekroju pręta na długości.
•Automatyczne obliczanie wszystkich możliwych charakterystyk przekroju w układzie osi lokalnych i głównych, łącznie z wyznaczaniem rdzenia przekroju.
•Możliwość definiowania i obliczania prętów o zmiennej geometrii.
•Wyznaczanie momentów statycznych dowolnych części odciętych przekroju w układzie osi głównych.
•Biblioteki predefiniowanych parametrów materiałowych w pliku XML zawierająca: stal, drewno lite i klejone, aluminium, betony oraz możliwość zapisu i edycji materiałów użytkownika.
•Możliwość tworzenia układów hybrydowych ze względu na materiał.
•Obciążenia: siły skupione, momenty skupione, obciążenia ciągłe, momenty ciągłe, podgrzanie pręta, różnica temperatur, osiadanie podpór, obroty podpór.

Wprowadzanie danych:
•Możliwość w pełni graficznego zadawania i modyfikacji danych jedynie na płaszczyźnie 2D ekranu, z możliwością przełączania się między płaszczyznami prostopadłymi 3D.
•Możliwość precyzyjnego określania współrzędnych względnych z klawiatury w układzie kartezjańskim i biegunowym.
•Możliwość włączenia podpowiedzi kontekstowych wyświetlanych przy kursorze dla operacji graficznych.
•Możliwość przełączania miedzy perspektywą, a rzutem równoległym.
•Powiększanie i przesuwanie układu oraz jego dowolne obracanie w czasie rzeczywistym.
•Możliwość rysowania układów prętowych polilinią o węzłach sztywnych lub przegubowych.
•Zaawansowany tryb śledzenia przy wprowadzaniu nowych elementów do układu.
•Narzędzia wzorowane na aplikacjach CAD wykorzystujące przyciąganie do istniejących węzłów, punktów środkowych prętów, prostopadłych, punktów bliskich na prętach, punktów przecięcia prętów, punktów przyłożenia obciążenia i punktów zdefiniowanej siatki wraz z elementami śledzenia.
•Możliwości dodawania elementów w nowym trybie „orto” na jednej z płaszczyzn głównych lub w trybie przestrzennym.
•Możliwość włączenia podglądu 2D, przekroju wprowadzanego pręta w płaskim i przestrzennym trybie wprowadzania elementów.

Import/Eksport:
•Możliwość pełnego zapisywania i odczytywania geometrii układów statycznych (płaskich i przestrzennych) do plików DXF oraz praca na przestrzennym podrysie z pliku DXF.
•Funkcja wczytywania podrysu z pliku DXF i praca na podrysie
•Funkcja zamiany prętów układu na podrys.
•Możliwość wczytywania podrysów dachów z systemu ArCADia oraz automatyczna generacja konstrukcji połaci dachowych.

Prezentacja wyników i raportów:
•Tworzenie wielu różnych raportów zawierających wyniki tabelaryczne i graficzne w formacie RTF.
•Możliwość dowolnego ustawiania zakresu raportu i jego formy (czcionki, ramek itp.).
•Zwięzła forma raportów.
•Możliwość wizualizacji kierunków i wartości reakcji podporowych.
•Wyniki dla poszczególnych grup obciążeń, dowolnej kombinacji grup obciążeń i zdefiniowanej kombinacji oraz obwiednia wyliczana automatycznie przez program.
•Możliwość wizualizacji schematu statycznego budującego wskazane ekstremum obwiedni.
•Funkcja tworzenia raportu RTF z widoku ekranu graficznego układu z wykresami sił wewnętrznych, naprężeń i przemieszczeń lub wynikami wymiarowania zbiorczego dla zakładki Wyniki i Wymiarowanie.
•Wizualizacja deformacji układu - animacja w czasie rzeczywistym.
•Szybki podgląd struktury w widoku 3D, pozwalający na selekcję prętów o przekroczonych dopuszczalnych naprężeniach normalnych.
Cena:
Brutto:
2952.00 zł
Ekrany programu:

Wymagania sprzętowe:
- Pentium IV (zalecane min. Pentium IV D 3GHz),
- 512 MB RAM, (zalecane min. 2048 MB RAM),
- napęd DVD-ROM,
- okolo 500MB HDD na instalacje,
- system Windows XP Sp2 PL, Windows Vista 32/64 bit PL, Windows 7 32/64 bit
Uwagi:
Program może działać pod system SUN Solaris 8/9 lub Linux z zainstalowaną Java.