Plan BIOZ

Grupa:

Programy dla budownictwa

Producent:

Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Program Plan BIOZ pozwala na samodzielne stworzenie planu BIOZ dla każdej budowy.

Program podzielony jest na dwie części.
Część praktyczna:
• pozwala szybko i poprawnie sporządzić plan BIOZ
• zawiera formularze do edycji, zapisania i wydruku
• przeprowadza krok po kroku przez kolejne etapy tworzenia planu
• zawiera podpowiedzi co należy wpisać w poszczególnych polach
• daje możliwość edycji planu BIOZ w programie Ms Word

Część opisowa zawiera:
• komentarz i omówienie aktów prawnych
• wykaz aktualnych norm prawnych z zakresu bezpieczeństwa pracy na budowie
• schemat postępowania przy sporządzaniu planu BIOZ
• zakres kontroli i uprawnienia organów kontrolnych.

Korzyści
• Dzięki programowi samodzielnie przygotują Państwo plan BIOZ
• Będą mieli Państwo możliwość edycji w Wordzie stworzonych przez siebie planów
• Zapoznają się Państwo z aktami prawnymi, które są podstawami dla przygotowania planu BIOZ.
Cena:
Brutto:
172.20 zł
Do pobrania: