RS Dachy 4 Hurtownia - System Optymalizacji Połaci Dachowych

Grupa:

Programy dla budownictwa

Producent:

Zasoby.pl-Systemy Informatyczne

Program służy do wspomagania wyceny blaszanych pokryć dachowych. Przeznaczony jest dla firm zajmujących się produkcją lub sprzedażą pokryć dachowych oraz powiązanych z nimi obróbek i akcesoriów. Program wspomaga pracę działu handlowego oraz punktów sprzedaży.

Program służy do przygotowania i kalkulacji profesjonalnych ofert na pokrycia dachowe. Na podstawie wprowadzonych do systemu wymiarów dachu system kalkuluje ilość oraz parametry materiałów potrzebnych do wykonania pokrycia na dach. System umożliwia wycenę dowolnego dachu, niezależnie od stopnia komplikacji i ilości połaci wchodzących w skład dachu. System został stworzony w 2002 roku i od tego czasu nieustannie się rozwija. Obecnie system jest wykorzystywany przez ponad 2500 użytkowników w Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii i Ukrainie. Zaletą wykorzystywania systemu RS Dachy są profesjonalnie stworzone oferty dla klientów wraz z rysunkami montażowymi, optymalnie wyliczoną ilością potrzebnych materiałów oraz bardzo prosty i szybki sposób sporządzenia ofert. Wśród wspieranych przez system rodzajów pokryć są cięte na wymiar blacho dachówki oraz blachy trapezowe, pokrycia klasyczne („na rąbek”), pokrycia blaszane optymalizowane predefiniowanych długości, dachówki ceramiczne, dachówki cementowe.

Funkcjonalność
- optymalizacja pokryć blaszanych możliwe jest zoptymalizowanie połaci za pomocą pokryć modułowych (blachodachówka) oraz niemodułowych (blacha trapezowa). Dostępne jest optymalizowanie połaci za pomocą arkuszy ciętych na wymiar lub spośród arkuszy w dostępnych wymiarach
- optymalizacja pokryć blaszanych – algorytmy optymalizacji pokryć wspierają wyliczanie ilości dachówek podstawowych, skrajnych, połówkowych, okapowych i kalenicowych
- baza sporządzonych ofert - utrzymywana baza ofert, które w każdej chwili można edytować, drukować, kasować pełny wydruk oferty składa się z oferty cenowej, oferty w podziale na poszczególne połacie, specyfikacji długości arkuszy, specyfikacji długości arkuszy w podziale na połacie, rysunków montażowych, specyfikacji obróbek i akcesoriów
- eksport ofert do formatu MS Word lub PDF
- oprogramowanie posiada wiele wersji językowych – obecnie dostępne wersje językowe to polska, czeska, słowacka, rumuńska, angielska, rosyjska
- kilka metod zaokrąglania długości blach - bez zaokrąglania, zakrąglanie do N mm, zbijanie długości w otoczeniu N mm, zaokrąglanie do pełnego modułu
- możliwość określenia dla każdego pokrycia kolorów - na ofercie można zaznaczyć jaki kolor został wybrany przez klienta wybór dowolnej ilości akcesoriów dodatkowych do oferty - można zaznaczyć dodatkowe produkty do oferty, wszystko zostanie ujęte na jednej ofercie
- wprowadzanie wymiarów połaci na 3 sposoby 1.wg połaci, czyli podając rzeczywiste wymiary połaci, 2.wg kąta nachylenia, podając kąt nachylenia połaci oraz długość muru na którym leży połać zamiast długości połaci, 3.wg procentu spadku, podając procent spadku połaci oraz długość muru na którym leży połać zamiast długości połaci
- możliwość określenia indywidulanych cen dla klientów
- możliwość ustalenia rabatów na każdy element oferty ustalany jest rabat procentowy oddzielnie na blachę, oddzielnie na akcesoria dodatkowe oraz oddzielnie na obróbki blacharskie
- dwa rodzaje akcesoriów 1.ilość liczona z normy na m2 dachu, 2.ilość podawana przez użytkownika
- optymalizacja z uwzględnieniem lukarn i wyłazów - otwory w połaci podawane w analogiczny sposób co kontur połaci.
- kopiowanie połaci
- repozytorium połaci baza typowych kształtów połaci do wykorzystaniu w bardzo wygodny sposób
- ergonomiczny i interkacyjny sposób podawania wymiarów nietypowych połaci -podając współrzędne krańców połaci
- możliwość rysowania połaci za pomocą myszki
- wymiarowanie połaci -włączenie trybu wymiarowania pozwala nam zobaczyć każdy wymiar X i Y krawędzi
- możliwość określenia wielu obróbek dla krawędzi połaci -dla krawędzi połaci zaznaczamy, które z obróbek są związane z połacią
- połać można edytować nie tylko za pomocą współrzędnych , ale również za pomocą długości boków
- różne jednostki miar dla wymiarów połaci i wymiarów blach (mm, cm, m)
- po optymalizacji dostępna jest edycja blach na połaci za pomocą myszki możemy wykonać wiele operacji, aby dostosować ofertę do klienta. Można po optymalizacji : usuwać arkusze, wydłużać arkusze o moduł, skracać o moduł, wydłużać do modułu, skracać do modułu, zamieniać arkusze miejscami, przesuwać w górę, dół, lewo, prawo, wyrównywać linię podziału, przesuwać całe pokrycie na połaci w lewo, prawo, ciąć blachy na połaci w linii, określać pozycję od której rozpoczyna się moduł, określać w jaki sposób mają zostać ułożone blachy, ustawiać montaż od prawej lub lewej, podawać wymiary w mm, wymiary w ilości modułów, powiększać i pomniejszać rysunek, zmieniać długość zakładki dla pokryć blaszanych trapezowych
- lista długości arkuszy dla całego dachu
- własne logo na ofercie
- wycena pokrycia blaszanego wg m2 dla szerokości efektywnej lub całkowitej
- wycena pokrycia blaszanego wg metrów bieżących
- 5 dodatkowych cech pokrycia wybór cech na ofercie może mieć wpływ na cenę pokrycia. Definiuje się tzw. modyfikator ceny dla wybranych cech
- 3 klasy cen – cennik można podzielić na 3 klasy np. cena hurtowa, cena detaliczna itp.

Cena:
Brutto:
1820.40 zł
Do pobrania:
Ekrany programu:

Wymagania sprzętowe:
- 512 MB RAM
- Procesor Intel Celeron 1,4 Mhz
- 50 MB wolnego miejsca na dysku twardym
- System operacyjny: XP sp2 , Windows 2000, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.
Program nie działa na systemie Windows 10.