NIWELETA freeware

Grupa:

Programy freeware i shareware

Producent:

Paweł Brucko-Stempkowski

NIWELETA - pomaga rysować przekrój podłużny i niweletę projektowanej jezdni. Można wygenerować plik skryptu AutoCADa *.scr, który po wczytaniu do AutoCADa, wrysuje rysunek niwelety. Porgram posiada sporo niedociągnięć, ale warto go obejrzeć.

Aplikacja DOS-owa.
Do pobrania: