Newsletter
Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości z serwisu podaj swój e-mail:
Wiadomości
Nowe, VIII wydanie książki Instalacje Fotowoltaiczne 2019
W sprzedaży pojawiły się cenniki do sporządzania kosztorysów szczegółowych i wycen uproszczonych Bistyp i Sekocenbud za 3 kwartał 2019 r.
Dwa uzupełniające się programy PRZEGLĄD 19 profesjonalne kontrole obiektów budowlanych i PLAN RR plan robót remontowych w promocyjnej cenie.
6 nowych książek z testami na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej, drogowej i mostowej.
Konwerter przedmiarów i kosztorysów z plików PDF do programów kosztorysowych (format XML).
Testy na uprawnienia budowlane
08.04.2016

Książka Testy na uprawnienia budowlane przeznaczona jest dla osób, którzy planują podjąć wysiłek zdobycia uprawnień budowlanych, aby stać się członkami zbiorowości specjalistów inżynierów budownictwa – wykonujących samodzielne funkcje techniczne w poszczególnych specjalnościach:
- część I w specjalności architektonicznej
- część II w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
- część III w specjalności instalacyjnej
- część IV w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej - część V w specjalności mostowej
- część VI w specjalności drogowej
.

Wszystkie pozycje zawierają zagadnienia z zakresu wiedzy techniczno-prawnej, do znajomości, których są zobowiązane osoby zamierzające podjąć próbę zdania egzaminu pisemnego na uprawnienie budowlane.

Pytania testowe skonstruowano w konwencji trzech odpowiedzi, wśród których występuje tylko jedna właściwa odpowiedź. Poprawne odpowiedzi, dla każdego testu, wyróżniono w tabelach na końcu książki. Czytelnik może samodzielnie rozwiązywać załączone testy, dokonywać punktowej ich oceny oraz sprawdzać, czy mieści się ona w wymaganych granicach do zaliczenia testu. Zamieszczone pytania obejmują wybrane pytania publikowane na stronach internetowych PIIB, IARP oraz uzupełnione o pytania własne.