Newsletter
Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości z serwisu podaj swój e-mail:
Wiadomości
W sprzedaży pojawiły się cenniki do sporządzania kosztorysów szczegółowych i wycen Sekocenbud za 2 kwartał 2020 r.
Dwa uzupełniające się programy PRZEGLĄD 19 profesjonalne kontrole obiektów budowlanych i PLAN RR plan robót remontowych w promocyjnej cenie.
6 nowych książek z testami na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej, drogowej i mostowej.
Konwerter przedmiarów i kosztorysów z plików PDF do programów kosztorysowych (format XML).
Cenniki do kosztorysowania 2 kwartał 2020 r.
25.05.2020

W sprzedaży pojawiły się pierwsze cenniki materiałów i sprzętu SEKOCENBUD do sporządzania kosztorysów za 2 kwartał 2020 roku.

Dostępne są już:
- Informacja o cenach materiałów budowlanych IMB
- Informacja o cenach materiałów instalacyjnych IMI
- Informacja o cenach materiałów elektrycznych IRS
- Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach najmu sprzętu budowlanego IRS
- Biuletyn cen robót ziemnych BRZ
- Biuletyn cen robót budowlanych i inwestycyjnych BRR
- Biuletyn cen robót instalacyjnych BRI
- Biuletyn cen robót elektrycznych BRE
- Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych BRR
- Biuletyn cen asortymentów robót BCA
- Biuletyn cen robót drogowych BCD
- Biuletyn cen robót przygotowawczych BCP

Cenniki dostępne są w wersji książkowej i na płytach CD.